Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện    /  Giới thiệu  /  Chức năng - Nhiệm vụ  /  Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức, Hành chính
Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức, Hành chính
Ngày đăng: 06/04/2015

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

 

 Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ;

 

 

Phòng Tổ chức, Hành chính có chức năng và nhiệm vụ như sau : 

1. Chức năng

Phòng Tổ chức, Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện về công tác tổ chức cán bộ, bộ máy; tổng hợp, hành chính, quản trị, thi đua, khen thưởng và tuyên truyền. 

2..Nhiệm vụ, quyền hạn 

1. Tham mưu Hiệu trưởng về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, viên chức và người lao động của Trường theo phân cấp của Bộ và Quy định của pháp luật.

 2. Giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của Trường.

3. Xây dựng kế hoạch công tác của Trường, trình Hiệu trưởng và giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường theo phân cấp và quy định pháp luật.

 5. Thực hiện các quy trình, thủ tục để tiến hành quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, tiếp nhận, điều động, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng và quy định pháp luật.

 6. Quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động, hồ sơ nội vụ theo quy định.

 7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường.

 8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 9. Thực hiện các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền về cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi học, đi công tác trong và ngoài nước.

 10. Công tác Hành chính

   a) Đầu mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương.

   b) Xây dựng các nội quy, quy chế, quy định chung của Trường trình Hiệu trưởng ban hành.

   c) Theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các Phòng chức năng, các Khoa và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch công tác chung của Trường.

   d) Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp công tác Thi đua Khen thưởng.

   đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng con dấu của Trường theo quy định của Pháp luật.

   e) Quản lý việc cấp bằng, chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

  g) Quản lý việc sử dụng văn phòng phẩm, in và nhân bản tài liệu phục vụ công tác chung của Nhà trường.  

   h) Soạn thảo văn bản, dự thảo các báo cáo, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác sơ kết, tổng kết, triển khai kế hoạch công tác năm của Nhà trường.

11. Công tác Quản trị  

   a) Quản lý, sử dụng nhà cửa, đất đai và cơ sở vật chất khác theo quy định của pháp luật.

 b) Tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ các hoạt động của Trường.

 c) Quản lý và sử dụng xe ôtô theo chế độ quy định.

 d) Thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự.

đ) Quản lý, vận hành, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị.

12. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản được giao.

 13. Là đầu mối theo dõi công tác Dân quân tự vệ, Phòng cháy chữa cháy.

 14. Thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ, Trường.

 15. Đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 

 

 

 

 

2/9/2016
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch