Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo thêm những dự án, căn hộ cao cấp tại đây để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản tại Tp. HCM như dự án Luxgarden, dự án 790tr Bình Tân can ho Green Town, Dự án tiêu chuẩn Nhật Bản căn hộ Ascent Lakeside, Ngoài ra, bán thêm dat nen Long Hung City, Hay du an Long Hung City giá từ Chủ đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp thêm dự án mới Can ho Opal Tower sắp công bố, cũng như dự án opal city. Nếu quan tâm dự án trung tâm Quận 3 thì tham khảo ngay Grand Central. Xem thêm Luxriverview Quan 7, Green Town, cũng như là căn hộ Ascent Lakeside, Du an Sky Symphony, Can ho gia tot Chuyen dich vuhut be phot, thong cong, nao vet ho ga, thong tac cau cong, nha ve sinh uy tin gia re. Quy khach ha noi can hut be phot tai thanh xuan, ho ga, ham cau vui long lien he chung toi ,thong tac ve sinh,
Tin tức - Sự kiện / Nghiên cứu trao đổi
Xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, văn học, nghệ thuật của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Ngày đăng: 10/05/2016
(Bqp.vn) - Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng hơn 80 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước. Đảng ta khẳng định văn hóa, văn nghệ là một bộ phận khăng khít của toàn bộ sự nghiệp cách mạng, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đời sống nhân dân. Quan điểm đó được xác định trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng.

 

http://www.mod.gov.vn/wps/wcm/connect/a552da80-c966-49a5-9325-7a9e8bd2822e/1/image001.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=a552da80-c966-49a5-9325-7a9e8bd2822e/1

Trong những năm gần đây Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng về văn hóa, văn học, nghệ thuật (VH-VH-NT): Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) ngày 16/7/1998 về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) ngày 16/6/2008 về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ngày 9/6/2014, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Vai trò quan trọng của văn hóa trong giai đoạn mới tiếp tục được các nghị quyết khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Đối với QĐND Việt Nam, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Văn hóa, văn nghệ là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời và có tác dụng trực tiếp, to lớn đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội và các lực lượng vũ trang cách mạng nói chung và để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng nói riêng”. Bác Hồ chỉ rõ: “Văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng quân đội về mọi mặt, hoạt động VH-VH-NT của bộ đội thực sự là một hoạt động đặc biệt, được xác định là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ hết sức quan tâm.

Trong môi trường hoạt động hết sức gian khổ, khó khăn, gắn liền với sự hi sinh, mất mát, nên đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh luôn là một nhu cầu thiết yếu của bộ đội. Các chuyên ngành của văn hóa như: Văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, kiến trúc... đã trở thành một phần của đời sống bộ đội. Chính vì vậy, các cấp, các ngành đều xác định VH-VH-NT là nhiệm vụ thường xuyên, được lãnh đạo, tổ chức hoạt động chặt chẽ, có nề nếp. Các hoạt động VH-VH-NT đã trở thành một kênh quan trọng trong quá trình nâng cao nhận thức, tri thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời đã trang bị cho người chiến sĩ những kiến thức cơ bản trong cuộc đấu tranh với các quan điểm VH-VH-NT lệch lạc, xấu độc, phản động cùng các âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực VH-VH-NT của các thế lực thù địch. Kết quả hoạt động VH-VH-NT là nguồn động lực to lớn cổ vũ, động viên bộ đội trong cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập và công tác; trực tiếp góp phần nuôi dưỡng những phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và những giá trị văn hóa; giáo dục, rèn luyện nhân cách quân nhân theo chuẩn mực con người mới xã hội chủ nghĩa.

Hoạt động VH-VH-NT trong toàn quân những năm qua đạt được những kết quả to lớn như vậy do nhiều nguyên nhân mang lại. Đó là sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự chủ động, nhạy bén của lãnh đạo, chỉ huy các cấp cùng với sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước. Đặc biệt là sự nỗ lực cao của cán bộ, nghệ sĩ, nhân viên, chiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực VH-VH-NT, trong đó đội ngũ cán bộ trực tiếp hoạt động trong lĩnh này đã có sự đóng góp hết sức quan trọng, là yếu tố có tính quyết định đến việc tổ chức các thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách về lĩnh vực này trong toàn quân. Đội ngũ cán bộ làm VH-VH-NT trong quân đội là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, giảng dạy… ở các cơ quan chỉ đạo chuyên ngành, các đơn vị nghệ thuật, các thiết chế văn hóa, các cơ cơ sở đào tạo. Hầu hết họ đều được đào tạo cơ bản về các về chuyên môn, trưởng thành từ môi trường mang tính nghề nghiệp cao và đều là những văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển VH-VH-NT của quân đội, đất nước. Nhiều đồng chí được tặng thưởng, phong tặng các giải thưởng, danh hiệu cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú... Trong đó có rất nhiều người có ảnh hưởng sâu sắc trong xã hội, được đông đảo nhân dân biết đến và quý trọng.

Tỷ lệ đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực VH-VH-NT trong toàn quân so với các lĩnh vực khác hiện nay là khá cao, khoảng trên 30%. Họ không chỉ là người quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, người thầy trực tiếp huấn luyện, giảng dạy cho nghệ sĩ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền mà còn là lực lượng chủ công trong sáng tác, sáng tạo ra các tác phẩm, công trình VH-VH-NT. Chính do đặc điểm nghề nghiệp quy định nên đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị VH-VH-NT hiểu biết rất sâu về tâm sinh lý, sở trường, sở đoản, năng khiếu, tài năng, trình độ của văn nghệ sĩ - đối tượng lãnh đạo, chỉ huy của họ - nhất là sự hiểu biết thấu đáo về công việc, về chuyên môn của cấp dưới.

Tuy nhiên, những năm qua tình trạng thiếu cán bộ trực tiếp làm công tác VH-VH-NT trong toàn quân vẫn kéo dài, chậm được giải quyết, khắc phục. Các trường nghệ thuật cả trong và ngoài quân đội chủ yếu đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nên khi học viên ra trường chỉ đảm nhiệm vai trò là nghệ sĩ, nhân viên, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm giữ các chức danh cán bộ, nếu không được bổ túc, đào tạo bổ sung. Nguồn cán bộ của các đơn vị VH-VH-NT chủ yếu lấy từ các đồng chí nhân viên, nghệ sĩ là quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, nhiều trường hợp không kịp đào tạo, bổ túc kiến thức cần thiết theo tiêu chí của chức danh sĩ quan. Một số đơn vị do không có nguồn nên đã điều động, bổ nhiệm cán bộ không được đào tạo về văn hóa, văn học, nghệ thuật giữ các vị trí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị VH-VH-NT nên hiệu lực chỉ huy, chỉ đạo và hiệu quả công tác thấp. Trong khi đó một số cán bộ được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ nhưng năng lực chỉ huy, điều hành yếu vẫn phải sắp xếp ở các vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại một số đơn vị VH-VH-NT do thiếu nguồn cán bộ cũng là một trở ngại lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ. Những khó khăn, bất cập về cán bộ, công tác cán bộ trên đây đã hạn chế nhiều đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ và sự phát triển VH-VH-NT trong toàn quân những năm qua.

http://www.mod.gov.vn/wps/wcm/connect/a552da80-c966-49a5-9325-7a9e8bd2822e/2/image002.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=a552da80-c966-49a5-9325-7a9e8bd2822e/2

Tiết mục biểu diễn của Đoàn Văn công Quân chủng Phòng Không - Không quân tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2014.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động VH-VH-NT trong quân đội lên tầm cao mới, nhiệm vụ cấp bách và then chốt trong những năm tới là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực VH-VH-NT có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; có năng lực, tài năng, uy tín, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tổ chức chỉ huy đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ.

Thứ nhất, phải có quy hoạch, kế hoạch cụ thể về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ chuyên ngành VH-VH-NT, sớm khắc phục tình trạng “ăn đong”, về công tác cán bộ trong lĩnh vực VH-VH-NT. Cũng như các lĩnh vực công tác quan trọng khác, trong lĩnh vực VH-VH-NT, đội ngũ cán bộ có vai trò rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của công việc”. Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này không chỉ là người lãnh đạo, chỉ huy, quản lý mà còn là người thầy trực tiếp giảng dạy, huấn luyện cấp dưới về chuyên môn. Một trong những nguyên nhân của tình trạng thiếu cán bộ VH-VH-NT trong những năm qua là chưa có quy hoạch bài bản, còn trông chờ vào sự phát triển tự nhiên của nhân viên và văn nghệ sĩ. Giải pháp thường thực hiện là khi phát hiện nhân sự có khả năng làm cán bộ là bổ nhiệm rồi mới đưa đi bổ túc, đào tạo bổ sung những kiến thức cần thiết hoặc cho đi bổ túc ngắn hạn rồi bổ nhiệm.

Muốn có đội ngũ cán bộ làm công tác VH-VH-NT có chất lượng cao phải bắt đầu từ khâu quy hoạch cán bộ. Khi có quy hoạch bài bản, các cơ quan, đơn vị sau khi bồi dưỡng nguồn tạo điều kiện cho anh em tích cực nâng cao trình độ nghiệp vụ và lựa chọn những văn nghệ sĩ giỏi cho đi đào tạo cán bộ các cấp để về đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, giảng dạy ở các đơn vị nghệ thuật. Cách làm này yêu cầu phải rút ngắn thời gian hoạt động chuyên môn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng hoạt động nghệ thuật cao.

Thứ hai, coi trọng việc giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, năng lực công tác, trình độ chuyên môn cao cho đội ngũ cán bộ VH-VH-NT. Đây vừa là yêu cầu chung đối với tất cả đội ngũ cán bộ của Đảng vừa là tiêu chuẩn cụ thể đối với đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực VH-VH-NT trong quân đội, bởi vì xây dựng văn hóa thực chất là xây dựng con người, xây dựng lối sống, xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp cho mọi quân nhân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tác động đến từng con người nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về mặt tinh thần, góp phần quan trọng trong việc nâng cao giác ngộ cách mạng, trình độ thẩm mỹ cho bộ đội. Con người là chủ thể sáng tạo văn hóa và đến lượt mình, văn hóa có chức năng trực tiếp nuôi dưỡng, xây đắp và góp phần phát triển con người, đặc biệt và trước hết là đối với trạng thái tinh thần, tình cảm, tâm hồn của con người.

Chức năng giáo dục, khả năng thuyết phục, lôi cuốn của văn học, nghệ thuật là rất cao. Chính vì vậy đội ngũ văn nghệ sĩ, trước hết là đội ngũ cán bộ phải thật sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức cách mạng, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn giỏi mới kiên định trước mọi sóng gió, mới truyền đến công chúng những tác phẩm có định hướng chính trị đúng đắn và tính nghệ thuật cao cùng những thông điệp tốt đẹp nhất, nhân văn nhất. Mặt khác, trong cuộc đấu tranh với các biểu hiện sai trái, phản động, đồi trụy trong văn học, nghệ thuật và các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đội ngũ cán bộ trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực VH-VH-NT phải luôn là lực lượng chủ công, tiên phong. Nhiệm vụ đó đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ. Để đạt được những yêu cầu đó lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải dày công trong quá trình giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Năng lực của người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có mà một phần lớn do công tác, do luyện tập mà có. Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hóa thành tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ”. Như vậy với trách nhiệm của mình, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện toàn diện cho đội ngũ cán bộ để họ có đủ điều kiện, khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ được lao động nghệ thuật, tiếp tục sáng tác, sáng tạo ra các tác phẩm, công trình có giá trị cả về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; đồng thời nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy đối với các hoạt động VH-VH-NT. Văn nghệ sĩ gắn bó suốt đời với lao động nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật khi trở thành cán bộ quản lý thường mai một trong sáng tác, sáng tạo, thậm chí không ít cán bộ vin vào sự bận rộn trong công tác quản lý, chỉ huy mà xa rời nghề nghiệp. Đây là một khuynh hướng cần chấn chỉnh, củng cố. Chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo ở các đơn vị văn học, nghệ thuật phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, uy tín nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ. Không thể có tình trạng cán bộ yếu về chuyên môn mà huấn luyện, giảng dạy cho cấp dưới trong hoạt động nghệ thuật mà có chất lượng cao được. Cấp dưới, nhân viên, thực chất là đội ngũ văn nghệ sĩ chỉ bị thuyết phục bởi những cán bộ có chuyên môn ở đẳng cấp cao hơn mình, mẫu mực hơn mình. Sự phục tùng và thuyết phục trong nghệ thuật đôi khi không đồng nhất với nhau, trong đó người nghệ sĩ khi đã bị thuyết phục, họ sẽ toàn tâm, toàn ý cho công việc; đồng thời, họ thực sự thoải mái về tư tưởng - yếu tố đóng vai trò là bà đỡ cho sáng tạo và thăng hoa, tạo ra những tác phẩm, công trình có giá trị.

Đối với đội ngũ cán bộ chính trị ở các đơn vị VH-VH-NT ngoài tiêu chuẩn chung nên bố trí các đồng chí có hiểu biết nhất định về VH-VH-NT. Sự hiểu biết đó không chỉ là sự cảm thông, chia sẻ những vất vả trong lao động nghệ thuật mà quan trong hơn nó tác động trực tiếp đến chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị của các văn nghệ sĩ và chất lượng các tác phẩm, công trình do họ sáng tạo ra. Trong những năm tới nên nghiên cứu bồi dưỡng một tỷ lệ nhất định những văn nghệ sĩ tiêu biểu cho đi đào tạo cán bộ chính trị để bố trí ở các đơn vị văn học, nghệ thuật.

Thứ tư, đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo cán bộ hoạt động trong lĩnh vực VH-VH-NT ở cả hai môi trường: Trong nhà trường và tại đơn vị. Hiện nay chúng ta chưa có chương đào tạo riêng cho đội ngũ cán bộ làm trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Theo đó, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này hầu hết đều đào tạo theo chương trình chung ở các nhà trường của quân đội. Tình hình đó dẫn tới một thực tế là những kiến thức cần thiết không được học mà phải dành nhiều thời gian để học tập những kiến thức thuộc các lĩnh vực khác. Do đặc điểm công việc nên đội ngũ cán bộ ở các đơn vị văn học, nghệ thuật khó luân chuyển sang các lĩnh vực khác, mà chỉ luân chuyển trong các đơn vị cùng lĩnh vực. Vì vậy, trước mắt nên xây dựng chương trình đào tạo cán bộ chuyên ngành VH-VH-NT nằm trong chương trình đào tạo cán bộ chung phù hợp với yêu cầu, tính chất nhiệm vụ. Chương trình đó có thể tách ra sau khi đã hoàn thành nội dung đào tạo chung để đào tạo riêng. Tỷ lệ các chương trình cần có sự tính toán kỹ lưỡng và nên có sự thể nghiệm; đồng thời, quán triệt thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2011 - 2020” ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào tình hình thực tế cần có nội dung, biện pháp cụ thể trong việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng và đề án trong quân đội. Trước mắt, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ đào tạo cán bộ chuyên ngành VH-VH-NT trong giai đoạn 2016 - 2020.

Ngoài việc đào tạo ở nhà trường, hoạt động thực tiễn hàng ngày luôn là môi trường tốt để cán bộ tự đào tạo, tự rèn luyện. Ở môi trường này tuy không có nội dung, chương trình như ở nhà trường nhưng việc sắp xếp, bố trí, phân công công công tác cho cán bộ cấp dưới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải quan tâm đến việc bồi dưỡng cho cán bộ về mọi mặt. Phải mạnh dạn giao việc cho cán bộ không bao biện, ôm đồm. Đối với các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn, vượt quá khả năng của cán bộ cấp trên phải theo sát hướng dẫn, chỉ bảo cụ thể. Được rèn luyện, trải nghiệm, thử thách trong thực tế cán bộ sẽ trưởng thành nhanh chóng, nó sẽ bù đắp một phần thiếu hụt do đặc điểm nghề nghiệp chi phối mà chưa được đào tạo đấy đủ.

Thứ năm, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác VH-VH-NT trong quân đội. Hiện nay Nhà nước và quân đội có rất nhiều chính sách ưu đãi đối với những người hoạt động trong lĩnh vực VH-VH-NT cả về tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, nhiều chính sách, quy định còn bất cập, thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được nhu cầu và đời sống hiện nay của văn nghệ sĩ, trong đó có đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này.

Đối với quân đội, trong những năm tới, cùng với việc thực hiện nghiêm và vận dụng tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ VH-VH-NT trong quân đội. Các chế độ, chính sách phải tính toán kỹ đến các đặc thù của các hoạt động quân sự, quốc phòng, phải thấy rõ đội ngũ cán bộ và văn nghệ sĩ trong quân đội trước hết phải thực hiện nghĩa vụ, bổn phận của người chiến sĩ; đồng thời phải là người nghệ sĩ đích thực. Các vấn đề nổi cộm hiện nay về chính sách là vấn đề nhà ở, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp chức danh, cơ hội thăng tiến, danh hiệu, tước hiệu, việc làm sau khi giải nghệ… đây là những vấn đề rất khó khăn cả trong xây dựng chế độ, chính sách và khả năng bảo đảm, thực hiện. Để giải quyết được những vấn đề nan giải ấy cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành trong đó sự nỗ lực và tinh thần cống hiến của các văn nghệ sĩ, đội ngũ cán bộ VH-VH-NT có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

 

Các tin khác
Chuyên cung cấp, thiết kế, thi công cảnh quan sân vườn, chau composite, chậu composite, chậu cây kiểng, chau cay kieng, chậu cây cảnh, chau cay canh, cham soc san vuon, chăm sóc sân vườn, thiết kế cảnh quan, thiet ke canh quan, công ty cảnh quan, công ty thiết kế cảnh quan, cong ty canh quan, cong ty thiet ke canh quan, thi công sân vườn, thiet ke san vuon dep, thiết kế sân vườn đẹp, san vuon, thiết kế sân vườn, sân vườn đẹp, san vuon dep, thiet ke san vuon, sân vườn, vườn đẹp, vuon dep, tiểu cảnh sân vườn, thiet ke canh quan, thiết kế sân vườn biệt thự, sân vườn biệt thự, thiet ke san vuon biet thu, tieu canh san vuon, thi cong san vuon, thiet ke thi cong san vuon, thiết kế thi công sân vườn, san vuon biet thu, thiết kế hồ cá koi, hồ cá koi nhật bản, ho ca koi nhat ban, ho ca koi, hồ cá koi, ho ca koi dep, hồ cá koi đẹp, thiet ke ho ca koi, thi công hồ cá koi, thi cong ho ca koi, vuon treo, vườn treo, vườn treo tường, vườn trên tường, vườn thẳng đứng, vườn đứng, vuon thang dung, tường cây xanh, tường cây, trồng cây trên tường, vườn tường, vuon tuong, trong cay tren tuong, tường cây xanh, tuong cay xanh, thi công vườn đứng, thi cong vuon dung, thiết kế quán cafe sân vườn, thiet ke quan cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon, thiet ke cafe san vuon dep uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất tphcm.
Công ty làm bảng hiệu giá rẻ HCM. Xưởng lam bang hieu đẹp hcm. Công ty in standee giá rẻ hà nội hcm. Cong ty in viet nhat giá rẻ hcm. Công ty in việt nhật giá rẻ HCM Công ty in phú quốc giá rẻ HCM Công ty quảng cáo phú quốc giá rẻ HCM Công ty in hiflex giá rẻ HCM Bán thi công backdrop giá rẻ HCM Làm in backdrop giá rẻ HCM Cung cap cho thue backdrop giá rẻ HCM Xuong in backdrop giá rẻ HCM Xuong máy in hiflex giá rẻ HCM Xuong máy in pp giá rẻ HCM Xuong máy in decal giá rẻ HCM Xuong máy in bạt giá rẻ HCM Ban máy in kỹ thuật số giá rẻ HCM Cung Cap máy in khổ lớn giá rẻ HCM Xuong may in hiflex giá rẻ HCM Xuong may in pp giá rẻ HCM Xuong may in decal giá rẻ HCM Xuong may in bat giá rẻ HCM Xuong may in ky thuat so giá rẻ HCM Xuong may in kho lon giá rẻ HCM
Dịch vụ làm đẹp, spa lam dep chất lượng với ưu đãi thường xuyên
Bí quyết Chăm Sóc Da - Dưỡng Da hiệu quả tại nhà. Chia sẻ Cách cham soc da cải thiện làn da đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm.
Cách điều trị mụn triệt để, dieu tri mun tận gốc công nghệ Blue Light tại trexanhspa.vn, đặc trị các loại mụn không để lại sẹo và vết thâm
Triệt lông vĩnh viễn với New Elight OPT tại trexanhspa.vn. Dịch vụ triet long vinh vien hiệu quả 100%, không đau, tiết kiệm 50% chi phí, bảo hành trọn đời
Tắm trắng toàn thân theo chuẩn Hàn Quốc, tam trang toan than mang lại hiệu quả trắng da đến 90%, giải pháp tắm trắng da an toàn mà tiết kiệm
Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, khẩu trang 3m, thang dây thoát hiểm, khau trang 3m, thang day thoat hiem, mặt nạ chống độc, găng tay bảo hộ lao động, kinh bao ho lao dong, dây đai an toàn, gang tay bao ho, day dai an toan, găng tay bảo hộ, gang tay bao ho lao dong, mat na chong doc, kính bảo hộ lao động, quan ao cong nhan, khau trang hoat tinh, thiết bị phòng sạch, ủng bảo hộ lao động, nut tai chong on, day an toan, dây an toàn, khẩu trang hoạt tính, quần áo công nhân, đồng phục công nhân, ung bao ho lao dong, nút bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, dong phuc cong nhan, găng tay cao su, gang tay cao su, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, thiet bi phong sach, nón bảo hộ lao động, bịt tai chống ồn, non bao ho lao dong, nut bit tai chong on, mat na phong doc, mặt nạ phòng độc, giày bảo hộ lao động, bit tai chong on, giay bao ho, giày bảo hộ, giay bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động, khau trang y te, ao bao ho lao dong, khẩu trang y tế, khau trang hoat tinh, máy sấy công nghiệp, may say cong nghiep, nut tai chong on, bịt tai chống ồn, nút tai chống ồn, bit tai chong on, tu say cong nghiep, máy sấy nông sản, may say nong san, tủ sấy công nghiệp, mặt nạ chống độc, mat na chong doc, dây đai an toàn, mat na phong doc, day an toan, mặt nạ phòng độc, day dai an toan, dây an toàn, giay bao ho, mu bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, khau trang 3m, bao tay bao ho lao dong, gang tay bao ho lao dong, gang tay lao dong, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ, găng tay bảo hộ lao động, tủ sấy thực phẩm, máy sấy rau quả, may say thuc pham, máy sấy cá khô, máy sấy cá khô, máy sấy trái cây, máy sấy trái cây, thiết bị sấy, sấy nông sản, tủ sấy công nghiệp, máy sấy hoa quả giá rẻ, điện trở công nghiệp, máy sấy khô hoa quả chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.
Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm,
Chuyên in ấn, thiết kế thi công quảng cáo, Cong ty in, dich vu in, in bang ron, in bang ron gia re, in decal, in decal gia re, in decal gia re hcm, in decal giay, in co phuon, treo bang ron gia re, treo bang ron, standee, in standee, in folder, in poster, in lich tet, in lich tet gia re, in bao thu, in bao thu gia re, in to roi, in to roi gia re, in to roi gia re hcm, in catalogue, in catalogue tphcm, in catalogue gia re, in ky thuat so, in ky thuat so gia re, in ky thuat so kho lon, lam bang hieu, thi cong bang hieu, lam ban hieu led, lam ban hieu alu, in card visit, in card visit hcm, in card visit gia re, in name card, in name card gia re, in danh thiep, in phieu thu, in phieu chi, in tem nhan, in tem nhan gia re, in tem nhan tphcm, ke standee, ke x, ke chu x, standee, in backdrop, in backdrop gia re, in hiflex, in hiflex gia re, in hiflex gia re hcm, in pp, in pp gia re, in pp gia re hcm, lam bang hieu, thi cong bang hieu, thi cong backdrop, in canvas, in vai silk, in brochure, in bao bi giay, in tui giay tại tphcm và các tỉnh lân cận.
thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.
Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.
balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.
Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau
Chuyen thi cong lap dat phong net, thanh ly phong net, bao tri phong net, cung cap linh kien phong net, ban ghe phong net, ghe phong net, ghe phong game, ban phong net, tu van lap dat phong net, lap dat phong net, chuyen lap dat phong net, lap dat phong net, thanh ly phong net uy tin gia re nhat tphcm
Chuyên thiết kế thi công hạ tầng xây dựng, chống thấm, sơn sửa nhà ở sửa cửa cuốn, sua cua cuon, sửa nhà, sua nha, sua nha gia re, sửa nhà giá rẻ, sua nha tron goi, sửa nhà trọn gói, sua chua nha, sửa chữa nhà, dich vu sua nha, sửa nhà cấp 4, sua nha cap 4, cải tạo nhà, cai tao nha, dịch vụ sửa chữa nhà, dich vu sua chua nha, sua nha chung cu, sửa nhà chung cư, sua chua nha tphcm, sửa chữa nhà tphcm, sua nha dep, sửa nhà đẹp, cải tạo nhà cũ, cai tao nha cu, sua chua nha dep, sửa chữa nhà trọn gói, sua chua nha gia re, sửa nhà chuyên nghiệp, sửa chữa nhà tphcm, dịch vụ sửa nhà tphcm, sua chua chung cu, sua nha gia re tphcm, dich vu sua chua nha tai tphcm, sua chua nha pho, sửa chữa nhà phố, sua chua nha hcm, dịch vụ sửa chữa nhà trọn gói, sơn nhà, son nha, son nha dep, sơn nhà đẹp, dich vu son nha, dịch vụ sơn nhà, son tuong nha, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn sửa nhà, dịch vụ sơn nhà tphcm, làm mái tôn, thi công mái tôn, lam mai ton, chống thấm nhà xưởng, chong tham, chống thấm, chống thấm nhà, chong tham dot, chong tham nha ve sinh, chong tham nha, chong tham tuong, chong tham san thuong, chong dot mai ton, chống thấm nhà vệ sinh, chong tham dot, chống thấm tường, chong tham nha ve sinh, dịch vụ chống thấm, chống thấm trần nhà, dich vu chong tham, thi công chống thấm, cong ty chong tham uy tín giá rẻ chuyên nghiệp hcm.
thanh lý đồ cũ, thanh ly cong ty, thanh ly hang cu, thanh lý hàng cũ, thanh ly hang cu sai gon, thanh ly hang cu hcm, dich vu thanh ly, thanh ly may lanh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh, thanh lý máy lạnh, thanh ly tu lanh, thanh ly tu dong, thanh ly tu mat, thanh ly may giat, thanh ly dien lanh, thu mua laptop cu, thu mua laptop cu hcm, thu mua iphone, thu mua ipad, thanh ly laptop, thanh ly laptop cu, thanh ly iphone, thanh ly ipad, thanh ly loa, thanh lý loa, thanh lý loa máy tính, thanh lý màn hình máy tính, thanh ly may tinh ban, thanh lý máy tính bàn, thanh ly phong net, Thanh lý bàn ghế, thanh ly ban ghe, thanh ly ban ghe cu, thanh lý bàn ghế cũ, thanh lý bàn ghế cũ hcm, thanh ly ban ghe go, thanh lý bàn ghế gỗ cũ, thanh ly ban ghe nha hang, thanh lý bàn ghế nhà hàng, thanh ly ban ghe phong khach, thanh lý bàn ghế phòng khách, thanh lý bàn ghế sofa, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn làm việc, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý bộ bàn ghế phòng khách, thanh ly ghe giam doc, thanh lý ghế gỗ, thanh lý ghế quán nét, thanh ly ghe salon, thanh lý sofa, thanh lý ghế văn phòng hcm, thanh ly van phong, thanh lý văn phòng, thanh lý văn phòng hcm, thanh ly ban ghe van phong, thanh lý bàn ghế văn phòng, thanh lý bàn ghế văn phòng cũ, thanh lý bàn văn phòng, thanh lý đồ văn phòng, thanh lý tủ văn phòng, thanh lý thiết bị văn phòng, thanh ly do dung van phong, thanh lý đồ dùng văn phòng, thanh lý máy tính văn phòng, thanh ly noi that van phong, thanh lý nội thất, thanh ly noi that, thanh lý đồ dùng gia đình, thanh ly do noi that, thanh lý đồ nội thất, thanh lý đồ nội thất gia đình, thanh lý đồ bếp, thanh ly do dung gia dinh, thanh ly do go noi that, thanh lý khách sạn, thanh ly khach san, thanh ly nha hang, thanh lý nhà hàng, thanh lý nhà hàng quán ăn, thanh ly nha hang quan an, thanh lý đồ dùng nhà hàng, thanh ly do dung nha hang, thanh lý đồ dùng quán cafe, thanh ly do dung quan café, thanh lý đồ bán cafe, thanh ly do ban café, thanh lý phòng karaoke, thanh ly phong karaoke, thanh lý quán ăn, thanh ly quan an, thanh lý quán bar, thanh ly quan bar, thanh ly quan cafe, thanh lý quán cafe, thanh lý quán karaoke, thanh ly quan karaoke, thanh ly quay bar, thanh lý quầy bar, thanh ly quay bar café, thanh lý quầy bar cafe, thanh lý shop thời trang, thanh ly shop thoi trang, thanh ly cua hang, thanh lý cửa hàng, thanh lý cửa hàng điện thoại, thanh ly cua hang dien thoai, thanh ly cua hang quan ao, thanh lý cửa hàng quần áo, thanh ly tu ban hang, thanh lý tủ bán hàng, thanh lý tủ cũ, thanh ly tu cu, thanh lý tủ bếp cũ, thanh ly tu bep cu, thanh ly tu kinh, thanh lý tủ kính, thanh ly tu quan ao cu, thanh lý tủ quần áo cũ, thanh lý ô tô, thanh ly o to, thanh lý ô tô cũ, thanh ly o to cu, thanh lý xe máy cũ, thanh ly xe may cu, thanh ly hang ton kho, thanh lý hàng tồn kho, thanh lý nhà xưởng, thanh ly nha xuong, thanh lý máy móc xưởng gỗ, thanh ly may moc xuong go, thanh ly may nen khi, thanh lý máy nén khí, thanh ly xuong co khi, thanh lý xưởng cơ khí, may lanh cu, máy lạnh cũ, ban may lanh cu, bán máy lạnh cũ, bao tri may lanh, bảo trì máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, thu mua may lanh, thu mua may lanh cu, may lanh cu toshiba, may lanh cu panasonic, may lanh cu hitachi, may lanh cu lg, may lanh cu reetech, may lanh cu sharp, may lanh cu national, laptop cu sony vaio, laptop cu dell, laptop cu asus, laptop cu acer, laptop cu hp, laptop cu lenovo, laptop cu toshiba, macbook cu, thu mua may lanh cu, thu mua máy lạnh cũ, sua may lanh quan 1, sửa máy lạnh quận 1, sua may lanh quan 2, sửa máy lạnh quận 2, sua may lanh quan 3, sửa máy lạnh quận 3, sua may lanh quan 4, sửa máy lạnh quận 4, sua may lanh quan 5, sửa máy lạnh quận 5, sua may lanh quan 6, sửa máy lạnh quận 6, sua may lanh quan 7, sửa máy lạnh quận 7, sua may lanh quan 8, sửa máy lạnh quận 8, sua may lanh quan 9, sửa máy lạnh quận 9, sua may lanh quan 10, sửa máy lạnh quận 10, sua may lanh quan 11, sửa máy lạnh quận 11, sua may lanh quan 12, sửa máy lạnh quận 12, sửa máy lạnh quận thủ đức, sua may lanh quan thu duc, sửa máy lạnh quận bình thạnh, sua may lanh quan binh thanh, sửa máy lạnh quận tân bình, sua may lanh quan tan binh, sửa máy lạnh quận tân phú, sua may lanh quan tan phu, sửa máy lạnh quận phú nhuận, sua may lanh quan phu nhuan, sửa máy lạnh quận bình tân, sua may lanh quan binh tan, sửa máy lạnh quận hóc môn, sua may lanh, sua chua may lanh, sửa máy lạnh, sửa chữa máy lạnh, ve sinh may lanh, vệ sinh máy lạnh, bảo trì máy lạnh, bao tri may lanh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn, dich vu may lanh, dịch vụ máy lạnh, ve sinh may lanh quan 1, vệ sinh máy lạnh quận 1, ve sinh may lanh quan 2, vệ sinh máy lạnh quận 2, ve sinh may lanh quan 3, vệ sinh máy lạnh quận 3, ve sinh may lanh quan 4, vệ sinh máy lạnh quận 4, ve sinh may lanh quan 5, vệ sinh máy lạnh quận 5, ve sinh may lanh quan 6, vệ sinh máy lạnh quận 6, ve sinh may lanh quan 7, vệ sinh máy lạnh quận 7, ve sinh may lanh quan 8, vệ sinh máy lạnh quận 8, ve sinh may lanh quan 9, vệ sinh máy lạnh quận 9, ve sinh may lanh quan 10, vệ sinh máy lạnh quận 10, ve sinh may lanh quan 11, vệ sinh máy lạnh quận 11, ve sinh may lanh quan 12, vệ sinh máy lạnh quận 12, ve sinh may lanh quan thu duc, vệ sinh máy lạnh quận thủ đức, ve sinh may lanh quan binh thanh, vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh, ve sinh may lanh quan tan binh, vệ sinh máy lạnh quận tân bình, ve sinh may lanh quan tan phu, vệ sinh máy lạnh quận tân phú, ve sinh may lanh quan phu nhuan, vệ sinh máy lạnh quận phú nhuận, ve sinh may lanh quan binh tan, vệ sinh máy lạnh quận bình tân, ve sinh may lanh quan hoc mon, vệ sinh máy lạnh quận hóc môn
Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua laptop cu, thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
20/11
Thư viện ảnh
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN
Thăm dò ý kiến nâng cấp website Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch